Avertir le modérateur

05/07/2015

Nu vi se pare cunoscuta situatia ? “Pilotii orbi”, de Mircea Eliade, 1937

“Pilotii orbi”, de Mircea Eliade, 1937

 

    Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine “puterea” politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã s-au desnationalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generatiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916-1918 – lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor. Dar cred cã este o crimã care nu va mai putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern.

      Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.

     Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nostru este condusã de niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte. Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.

       Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã  de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine.

       Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã  nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de aceea capitalã: instinctul statal. Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze.

      Sã amintim numai câteva fapte si vom întelege de când ne conduc pilotii orbi.

      Cel dintâi lucru pe care l-au fãcut iugoslavii dupã rãzboi a fost sã colonizeze Banatul românesc aducând în masã de-a lungul frontierei cele mai pure elemente sârbesti. Iugoslavii, atunci ca si acum, erau departe de a avea linistea si coheziunea politicã pe care am fi putut-o avea noi: problema croatã izbucnise cu violentã. Cu toate acestea, stiind cã adevãrata granitã nu e cea însemnatã pe hãrti, ci limita pânã unde se poate întinde un neam (Nae Ionescu) – au fãcut tot ce le-a stat în putintã ca sã deznationalizeze judetele românesti. Si se pare cã au reusit. În orice caz, acum, la granita Banatului, stau masive colonizãri sârbesti, sate care nu existau la conferinta pãcii….

      La “plebiscitul” din 1918-1919, toate satele svãbesti au votat alipirea la România Mare. S-a obtinut astfel o impresionantã majoritate. Nici un guvern român n-a fãcut, însã, nimic pentru aceste elemente germanice, singurii aliati sinceri pe care i-am fi putut avea ca sã contrabalansãm elementele maghiare. Dimpotrivã, de la unire încoace sasii si svabii au fost necontenit umiliti – iar ungurii favorizati. (Ce imbecil complex de inferioritate am dovedit, fiindu-ne teamã de unguri!)

      În 1918 sasii nu se întelegeau cu svabii. Am fi putut profita de aceste neîntelegeri. N-am profitat. Dimpotrivã, am fãcut tot ce ne-a stat în putintã ca sã accelerãm unirea tuturor elementelor germanice. Si astãzi, sasii si svabii sunt uniti – si sunt împotriva noastrã.

      Ungurii au colonizat granita încã din 1920, desi si astãzi se gãsesc înapoia acestei centuri de fier nu stiu câte sute de mii de români. Noi n-aveam nevoie de colonizãri, pentru cã toate satele de pe frontierã sunt românesti. În schimb, am stat cu mâinile în sân si am privit cum se întãreste elementul evreiesc în orasele din Transilvania, cum Deva s-a maghiarizat complet, cum Tara Oasului s-a pãrãginit, cum s-au fãcut colonizãri de plugari evrei în Maramures, cum au trecut pãdurile din Maramures si Bucovina în mâna evreilor si maghiarilor etc., etc.

      Cei 10.000 de tãrani români veniti din Ungaria continuã sã moarã de foame. Am luat sate de români din Banat si am colonizat Cadrilaterul – în loc sã pãstrãm pe bãnãteni acolo unde sunt si sã aducem la frontiera bulgarã numai macedoneni, singurii care rãspund la cutit cu toporul si la insulte cu carabina. Astãzi româncele bãnãtene cersesc în Balcic…

      Dintre toate minoritãtile noastre, în afarã de armeni, numai turcii erau cei mai inofensivi; i-am lãsat sã plece. Pãmânturile lor, în bunã parte, au intrat în stãpânirea bulgarilor. Bazargicul este complet bulgarizat. Ceva mai mult. Am lãsat pe bulgari sã-si cumpere si sã cultive pãmânt pânã la Gurile Dunãrii.

      Pilotii orbi s-au fãcut unealta celei mai înspãimântãtoare crime împotriva fiintei statului românesc: înaintarea elementului slav din josul Dunãrii spre Deltã si Basarabia.

N-a fost un singur om politic român care sã înteleagã cã ultima noastrã nãdejde, asa cum suntem înconjurati de oceanul slav, este sã ne împotrivim cu toate puterile unirii slavilor dunãreni cu slavii din Basarabia. În loc sã alungãm elementul bulgãresc din întreaga Dobroge – noi am colonizat pur si simplu Gurile Dunãrii cu grãdinari bulgari.

În acelasi timp, pilotii orbi au deschis larg portile Bucovinei si Basarabiei. De la rãzboi încoace, evreii au cotropit satele Maramuresului si Bucovinei si au obtinut majoritatea absolutã în toate orasele Basarabiei. Ceva mai grav: rutenii s-au coborât de-a lungul Basarabiei si astãzi mai au foarte putin sã-si dea mâna cu bulgarii care au suit pe Dunãre. Reni este punctul de unire a celor douã populatii slave – pe pãmânt românesc.  

      Imediat dupã rãzboi, în Basarabia românii reprezentau 68% din populatie. Astãzi, dupã statisticile oficiale, ei sunt numai 51%. Elitele politice românesti, în loc sã se intereseze de-aproape de problema Ucrainei prin încurajarea agitatiilor separatiste – asa cum au fãcut guvernele austriece pânã la rãzboi, încurajând sistematic pe ruteni ca sã loveascã în români si în poloni – s-au multumit sã tolereze întinderea ucrainienilor nu numai în Bucovina, dar si în Basarabia.

      În anul 1848, rutenii din Galitia revendicau o parte din Bucovina pentru provincia lor (Galitia), care ar fi trebuit sã devinã semi-autonomã în reorganizarea Austriei pe baze federale (planul Palacki). Românii bucovineni de atunci au stiut sã se apere (în Constituanta austriacã de la Kremsir). Dar rutenii, dupã rãzboiul cel mare, au gãsit un neasteptat aliat în pilotii orbi ai României care, în loc sã lupte pentru revendicãrile ucrainiene dincolo de Nistru (crearea statului-tampon Ucraina) si-au arãtat prietenia fatã de acesti slavi lãsându-i sã se înmulteascã peste mãsurã în Bucovina si sã coboare cât mai jos în Basarabia. Astãzi, un savant ucrainean de la universitatea din Varsovia, refugiat politic, expune la seminarul de geografie din Berlin hãrti ale viitorului stat ucrainean în care se gãsesc înglobate Bucovina si Basarabia. Nãdãjduiesc cã la ceasul când stiu lucrurile acestea, prietenul care mi-a atras atentia asupra hãrtilor profesorului ucrainean (profesor la universitatea din Varsovia) a izbutit sã le fotografieze pe toate – pentru ca sã facem amândoi dovada, dacã va fi nevoie.

        Inutil sã mai continui.

      Si am fost stãpânit de acest înspãimântãtor sentiment al inutilitãtii în tot timpul cât am scris paginile de fatã. Stiu foarte bine cã ele nu vor avea nici o urmare. Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã “administratia” e proastã – iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. Ca si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia. Ca si când iugoslavii si bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, deznationalizând câte zece sate pe an. Ca si când ungurii nu si-au permis sã persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, minoritatea germanã!

      Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-si creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai vede.

      Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: “antisemitism”, “fascism”, “hitlerism”! Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligentã si atâtea miliarde.

Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe obligatii – dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în asteptarea unei viitoare ofensive – si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.

     Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã-n mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. Acelasi joc si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se vorbeste idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor – ei te socotesc în slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale.

     Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, sãracii, cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru o datã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si “cultura” în Principate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã. Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi de peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane pe medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã.

     Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si tot mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri. În Moldova si în Basarabia cad chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, fructe si care bea vin în loc de tuicã. Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau ca rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã “tinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit.

   ...Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându-se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.

      Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã nu are importantã numãrul evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu englezi, cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni strãini -  nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se mãsoare cu istoria… Cãci pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.

 

Mircea Eliade; articol apãrut în Vremea, nr. 505, 19 septembrie 1937.

18:31 Écrit par franceweb dans 21CenturyWebArchive, Romania | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07/04/2015

Postes de résidents à pourvoir, Recrutement des expatriés, Francophonie, Rechercher par pays, catégorie de personnel (ex: 1er ou 2d degré) et/ou discipline d'enseignement avec FranceWebSharing* & FranceWebAsso*

Communication, Exposants, Partenaires

  Venez à la rencontre de partenaires

 FranceWeb,e-GlobalNetWork®

 Le n°1 de la collaboration en ligne

Une entreprise sociale et collaborative.


Le low-cost, c’est de l’innovation. Le low-cost n’est possible que grâce à l’innovation, qu’elle soit technologique ou de processus.

 Et non seulement notre avenir n’est pas bouché, mais nous ne sommes qu’au début d’un nouveau cycle d’innovation considérable. Dit autrement: nous n’avons fait, ces deux-cent dernières années, qu’égratigner le champ des possibles offert par la révolution scientifique. Nouveaux matériaux, nouvelles énergies, nouveaux modes de communication, traitement des eaux, révolutions biologiques et médicales multiples, robotique, espace, la liste n’en finit pas...

 FranceWebAsso allie contenu premium, engagement et communauté pour créer un véritable réseau de connaissance

 Soyez sincères dans votre demande

 Lorsque vous avez vraiment besoin d’aide, les gens répondent généralement positivement. Acceptez alors de tomber le masque et d’apparaître comme vulnérable. Présentez votre demande les mains nues. Même si sa présentation n’est pas parfaite, restez simples. Ceux à qui vous vous adressez s’ouvriront alors à vous.

 Comme dans l’apprentissage d’une langue étrangère, demander est une pratique qui nécessite du temps et de l’entraînement. Mais les satisfactions et les enseignements que vous en retirerez valent la peine de faire l’effort de s’y astreindre.

 Avec le n°1 mondial de la collaboration en ligne : CONNECTEZ-VOUS AU MONDE.

   Production de valeur, mutualisation, confiance et réciprocité...

  LIEU DE RENCONTRES D’INITIATIVES POSITIVES AU NIVEAU HUMAIN, ECONOMIQUE,CULTUREL,TECHNOLOGIQUE, D'ÉCHANGES, DE TÉMOIGNAGES, DE FORMATION ET VALIDATION DE PROJETS, RÉSEAU D’UNE MANIFESTATION DIFFÉRENTE, CONVIVIALE ET EFFICACE, 

  Créateur des espaces de travail collaboratif , assurant la communication des exposants et partenaires, FranceWeb illustre la volonté du réseau.

 Deux principes : simplicité et rapidité

 Produire de l’intelligence collective au bénéfice de l’économie sociale et de la vie associative et impulser les changement nécessaires par l’évolution de notre société.

 « Avec cette grande campagne, nous souhaitons donner un coup de projecteur sur les aspects positifs de notre vie quotidienne en donnant vie à l’optimisme et au bonheur, des valeurs auxquelles FranceWeb aspire depuis 15 ans. Nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons encourager les lecteurs à croire en de meilleurs lendemains. Là est toute la promesse de cette nouvelle campagne. Cette signature sera récurrente tout au long de l’année 2015 » rappelle Stefan Raducanu, Président  FranceWeb.

Construisons ensemble la société en réseau


Chacun peut réaliser son rêve avec les sites au service du citoyen

Les habitudes et les routines font gagner du temps, c’est certain. Bien rodées, c’est comme lire une carte routière, d’un coup d’œil, au lieu de suivre fastidieusement la route à prendre, d’un doigt hésitant en tournant la carte dans tous les sens.

 Mais il y a, parfois, des revers à l’efficacité. Les raccourcis que nous prenons habituellement ne nous mènent plus au but et nous nous perdons. C’est notamment le cas dans le management des équipes. Alors que la situation exige subitement une approche différenciée, nous persistons, par habitude, dans l’emploi de méthodes routinières, parce qu’elles ont toujours marché jusqu’ici. Résultat : nous allons droit dans le mur en klaxonnant.   Connecter, Trouver, Lire..

Poissy

Yvelines

Ile-de-France

France

Entreprises

SRU

Bonheur

World

Web

Web Gallery

        Quand on constate « qu’il n’y a pas de marché », cela veut généralement dire qu’on s’accroche à l’analyse du marché existant. Il faut savoir être un « ouvreur de marché ». De même, ne pas s’arrêter aux 20% des clients qui font 80% du chiffre d’affaire. C’est peut-être dans les 20% suivants que se trouve la clé du développement de l’entreprise.

 On ne trouve sur le marché que ce qu’on y a mis. 

 Venez à la rencontre de partenaires
FranceWeb,e-GlobalNetWork®

 FranceWebAsso allie contenu premium, engagement et communauté pour créer un véritable réseau de connaissance
Increase your traffic. We have the best web french sites on our network all ready and waiting to freely advertise your website or product.


Chacun peut réaliser son rêve avec les sites au service du citoyen

Ce n'est pas une blague : cliquez pour visiter ce site sénégalais :

Poissy

Yvelines

Ile-de-France

France

Entreprises

SRU

Bonheur

World

Web

Web Gallery

          Connecter, Trouver, Lire..

    FranceWeb,e-GlobalNetWork®,
  La marque  FranceWeb,e-GlobalNetWork® & StefanV.Raducanu  confirment leur position de leader de l'information généraliste. 

 

    Stefan Raducanu >> Ma sélection avec FranceWeb,e-GlobalNetWork®

 ARTICLES

Postes de résidents à pourvoir

Sur cette page : les postes de résidents vacants et susceptibles d'être vacants à pourvoir pour l'année scolaire 2015-2016.

Pour connaître précisément les conditions d’exercice propres à chaque pays, l’attention des candidats est attirée sur la nécessité de prendre contact avec le chef d’établissement et de consulter régulièrement le site du ministère des Affaires étrangères et du Développement international (rubrique Conseils aux voyageurs)
Consultez la page Procédures et calendriers.

IMPORTANT - il est rappelé aux candidats à des postes de résidents dans les pays suivants – Algérie, Allemagne, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Égypte, Espagne, Madagascar, Maroc, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Vietnam  – qu’ils doivent obligatoirement saisir leur candidature ET LEURS VŒUX sur l’application informatique dédiée en respectant IMPÉRATIVEMENT les dates fixées par chacun des pays.

La liste complète est également disponible sous forme de tableau Excel à télécharger. Dernière actualisation : 20/03/2015.

 N°poste
6039

Afrique du Sud - Johannesburg

Établissement : Lycée français Jules-Verne et son annexe Miriam-Makeba de Pretoria

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Lettres Modernes

N°poste
7887

Afrique du Sud - Johannesburg

Établissement : Lycée français Jules-Verne et son annexe Miriam-Makeba de Pretoria

Poste vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Histoire et Géographie

N°poste
8326

Afrique du Sud - Johannesburg

Établissement : Lycée français Jules-Verne et son annexe Miriam-Makeba de Pretoria

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Philosophie

N°poste
8330

Afrique du Sud - Le Cap

Établissement : École française François-Le-Vaillant

Poste susceptible d'être vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
9289

Afrique du Sud - Le Cap

Établissement : École française François-Le-Vaillant

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Mathématiques

N°poste
9290

Afrique du Sud - Le Cap

Établissement : École française François-Le-Vaillant

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Histoire et Géographie

N°poste
8776

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8778

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8779

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8780

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8781

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8785

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
8786

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste vacant

1er degré

Enseignant du premier degré

Discipline et/ou fonction : Adjoint

N°poste
5493

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Education physique et sportive

N°poste
6657

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Lettres

N°poste
7266

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Documentation - Documentaliste

N°poste
7346

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Lettres

N°poste
7347

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Mathématiques

N°poste
7509

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Histoire et Géographie

N°poste
7514

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Mathématiques

N°poste
7519

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Sciences Physiques

N°poste
8081

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Histoire et Géographie

N°poste
8260

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Lettres

N°poste
8033

Algérie - Alger

Établissement : Lycée international Alexandre-Dumas

Poste susceptible d'être vacant

Administratif

Administratif de catégorie B

N°poste
3883

Allemagne - Berlin

Établissement : Lycée français de Berlin

Poste susceptible d'être vacant

2d degré

Enseignant du second degré

Discipline et/ou fonction : Lettres Modernes

 

01/09/2014

PoissyWebConnect, Poissy de demain, Poissy Smart City, Poissy Ville Numérique> mutualisant nos forces, PSC vise à développer l'accès et l'usage Internet grâce à des sites tels que Les pépites françaises de l'Internet>Les blogs les plus lus..

Poissy Smart City, Poissy Ville Numérique, Poissy de demain

 un label sous lequel sont regroupées les initiatives de FranceWebAsso visant à mettre tout le potentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service des Pisciaçais: entreprise, loisirs, commerce, associations, culture, emploi, conseil, immo, voyage, communication, exposants, partenaires, sport, business, artisans, informatique,...

Communication, Exposants, Partenaires

Le n°1 de la collaboration en ligne,

un service d’annonces gratuites pour les entreprises et les associations

CONFORTEZ VOS CONNAISSANCES de manière interactive et conviviale!

S'INFORMER EN CONTINU

Tous les secteurs d'activité sont concernés :
- services sociaux, vie associative
- développement économique, scientifique
- administration
- citoyenneté
- affaires culturelles, écoles, etc.

La première manifestation de FranceWeb a été la mise en place d'un site Internet de l'Association, PoissyVille Connectée.

Le programme PSC vise à développer l'accès et l'usage Internet grâce à des sites tels que

  Les pépites françaises de l'Internet>Les blogs les plus lus

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR

Poissy

Yvelines
 

Ile-de-France
 

France

Entreprises

Business

Bonheur

World
 

Web

Web Gallery

Le programme PSC  concerne également l'emploi avec le financement d'incubateurs et de pépinières pour de jeunes entreprises innovantes.

Entreprises & Passions vous offre un réseau social à vocation économique.

Avec des rencontres régulières dans une atmosphère conviviale, des soirées échanges de cartes de visites, des débats, des visites de sociétés, des animations inter clubs d’entreprises, l’association est un carrefour d’échanges, d’affaires et de conseils. Mais c’est aussi une réelle force de proposition, grâce à de solides liens tissés depuis de nombreuses années avec les collectivités locales et les pouvoirs constitués.

Les applis de PSC

Office Tourisme Poissy, Poisy Entreprises, Poissy News Center, Poissy à la Seconde... les applications pratiques et ludiques développées pour vos mobiles et tablettes par FranceWebAsso.

Trifles make a sum of life.

Il y a le ciel, le soleil & ALL TOGHETER , we go to success

 FranceWebAsso vous offre le meilleur du Web francophone> Une valeur forte et reconnue> Un RESEAU qui crée à la fois opportunités et prospérité> Communication, Exposants , Partenaires> Le management de demain, projet architectural majeur du 21ème siècle...

FranceWeb,e-GlobalNetWork®

met à la disposition de la presse ses différentes plates-formes

Gratuitement FRANCE WEB fournit une base d’information partagée et propose un socle commun de connaissances pour tous les internautes...

 « Une des choses sur lesquelles nous nous concentrons le plus; c'est de créer des espaces  où les gens pourront partager des choses ou avoir des interactions qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. »

Les Galeries du Museum FranceWeb
Les pépites françaises de l'Internet>Les blogs les plus lus

Poissy

Yvelines

Ile-de-France

France

Entreprises

Business

Bonheur

World

Web

Web Gallery

 Conseiller, informer, accompagner, partager, repérer, sélectionner et préparer les usagers en ce XXIe siècle

 Connecter, Trouver, Lire, l'efficacité à vos côtés.

Disposer d'un support institutionnel prestigieux

FranceWebAsso permet d'enseigner les bases du numérique à des millions de personnes, leur fournissant les outils et les compétences qui permettent aux utilisateurs du Web de devenir des acteurs de celui-ci.

ArrowDownRed.gif

TheBestWebFrenchCollection>Madeleine et Stefan Raducanu Chercheurs FranceWeb, vous conseillent>Why use FranceWebSharing to advertise your website?

Best for You: Google,Microsoft,Yahoo,Amazon,Free,Samsung,HP,Lenovo,Xiaomi,Acer,Motorola,ASSUS,OnePlus..

NEWS CENTER ODP, un portail conçu pour repousser les limites de la technologie mobile moderne en dépassant vos attentes>

ArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gif


La Technologie rencontre l'Innovation

Une référence pour l'avenir.

 Regardez le monde comme jamais auparavant


NEWS CENTER ODP un portail  conçu pour repousser les limites de la technologie mobile moderne en dépassant vos attentes.

C'est la première fois qu'une société inconnue suscite autant de suspens et d'excitation auprès du public.

Pocket your business anytime, anywhere.

A single product in the world

Portability, Precision, Performance, Power.

                                                                                                  

ArrowDownRed.gif

                    

A standard application ODP (One-Device Portal) giving access to a simplified navigation, dedicated to the consultation of the information in real-time ( PC, PDA, Laptops, Notebook, Mobiles, Portables, Smartphones...)

 ArrowDownRed.gif

The originality consists in the selection of the media of: German, English, Arabic, Chinese, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, Russian.

 ArrowDownRed.gif

The relevance of his content and the accessibility to information make

 NewsCenterNavigator

a single and exceptional, readable product on all devices.


ArrowDownRed.gif

THE DIRECTORY OF THE WORLD NEWS SOURCES,

A NEW WAY TO EXPLORE THE WORLD

A bouquet of several thousands of newspapers and media, on-line, selected and readable in 139 languages and dialects, classified by continents and country.

 It is the ideal companion for the traveller. Whatever the place, the user will appreciate the luxury, environment, the comfort and best service


ArrowDownRed.gif

 NEWSPAPERS and NEWS SOURCES in 3 clics

The user, whatever his nationality, in 3 clicks, without using keyboard, will find information at the end of the fingers, (newspapers, magazines, radios, TV), in real-time, in his own language.


ArrowDownRed.gif

This revolutionary tool is a good opportunity to develop the business.

simple of use, rapid of access and personnalisable in term of selection of individually qualified information


ArrowDownRed.gif

 Clé NEWS CENTER.jpgTourists from around the world, will find in NewsCenterNavigator

the information in real time, and practical solutions to everyday services in the international, environmental, intellectual and social network.

Contact:Stefan Raducanu

 Tél.:+ 33 (0)1 39 65 50 34  Mobile: +33 (0)6 21 97 47 99

 Copyright © 2000-2014, Stefan Raducanu All right reserved.

Unauthorized caching or reproduction of this page, or any subsequant pages on this support without prior written approval is strictly prohibited. Stefan Raducanu,and people behind it, are not responsible for problems resulting from the use of information of these pages. 

 Le contenu de ce support est protégé par copyright et ne peut être copié, reproduit ou réutilisé à quelques fins que ce soit sans autorisation préalable. Chaque utilisateur dispose d'un droit de reproduction lui permettant un stockage en 1 exemplaire ( tirage sur papier ou copie de sauvegarde) et une visualisation sur écran monoposte. Sauf autorisation expresse et manuscrite de Stefan Raducanu,, la mise en réseau et la rediffusion partielle ou intégrale sont interdites. Stefan Raducanu, collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir Stefan Raducanu,, et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation

 Webmaster:Stefan Raducanu

 Tél.:+ 33 (0)1 39 65 50 34  Mobile: +33 50°6 21 9747 99

1341760513778.jpgnewscenter.gifDispatch.jpg

Stefan Raducanu et son temps -> " Initiative " est peut-être le mot-clé de cette journée

Son nouveau monde du travail qui consistera à digérer une information devenue nourriture émotionnelle et cognitive, à traiter en permanence une somme de données toujours plus pléthorique, à gérer le simultanéité et tisser des liens en permanence, à mobiliser dans le cadre de son travail ses amis et les amis de ses amis... Bref, un nouvel état des lieux où l’environnement physique, social et juridique du travail aura totalement transmuté sous l’effet des nouvelles technologies.

L’information et les données ne connaissent pas de barrage, les smartphones traversent les murs, et les réseaux infiltrent les organisations. La transparence devient un dogme et une forme de maelström qui emporte tout sur son passage.

 2 maini.jpgEspaces participatifs et communautaires

foule.jpg

Conseiller, former, accompagner, partager, repérer, sélectionner et préparer les usagers en ce 21e siècle

 10000 yeux vous regardent pub.gif

 

 

I can help You >5 Minute Guide>Venez avec vos rêves, vos projets, votre vision..Tous visionnaires...avec Madeleine et Stefan Raducanu Chercheurs FranceWebAsso, Le n°1 de la collaboration en ligne, Communication, Exposants, Partenaires

Le n°1 de la collaboration en ligne, Communication, Exposants, Partenaires

FranceWebAsso>AllianceNetWork>A Day in the World>Discover the World>Know why, Know who, Know where, Know what. The know how to succeed.

 Global4.jpg

 

gpn_270.gif

 

 

   GlobalPartnersNetwork networks internationally with start-ups, researchers, designers, students and social innovators, as well as with major corporations and public institutions, in order to accelerate innovative projects and facilitate open innovation

Collaborate, Communicate, Connect...24/7/365.

The Infinite Archive. Storing bits for 100 years.

The Global Evolution

 

Look to the Future, and what do you see? New life, new technology.

This is our vision of the future: inventing a better world in which you grow up.

 

Our Mission : Building Global Communication Networks.

 

The World is our Workplace. Let's work togheter.

International Communications, (Cooperation)....

Intercultural Management ,

Global Business Development

 

To preserve our knowledge base and cultures, we must find a way to save digital content for future generation.

Put the World's News at your fingertips 24 hours a day-> Get ahead of the world's emerging stories-> Delivers what You need->A complet collection of World newspapers,Radio, Tv, ...

 A Day in the World & Discover the World

Our events provide you with laser focused content, unique experiences, access to people & ideas that create innovation, relevant connections, & generate business.

MOU.jpg

 

ARROW8.GIF SRU-Electronics

 


"SRU-Electronics is an impressive research portal that also provides an interactive component that draws from both social media and knowledge management processes."

 About FranceWebSharing

1341760513778.jpg

 

    A SEARCH ENGINE FOR THE PEOPLE..BY THE PEOPLE

 


Know why, Know who, Know where, Know what. The know how to succeed.

ArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gif

 Your Gateway to France

 FranceWeb,e-GlobalNetWork®10 Best French Blogs

    ArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gif

 FRENCHY ASSOCIATION FRANCE WEB

FranceWeb was created in 2002 by a team of entrepreneurs experts, with the aim of detecting, fostering and promoting innovation in digital services and uses. Working at the crossroads between technology, business, the arts and social change, FranceWeb is a network, an idea accelerator, a think tank and a resource for innovation.

La nouvelle société du savoir, l'apprentissage du partage des savoirs et des pouvoirs

Le n°1 de la collaboration en ligne

      3ARWD1.GIFAvec une diffusion  en hausse de 9,84 % en 2013, FranceWeb continue sa progression avec 17 589 visiteurs uniques, 1973/2286 Visites par jour(Moy/Max) et plus de 192 562  pages vues en moyenne par mois,  sur 5 822 827 documents, des applis leader sur windows mobile, androïd  et Samsung tablette.

Multipliez les possibilités et diminuez les éléments critiques pour faciliter l’adaptabilité un RESEAU qui crée à la fois opportunités et prospérité.

Enrichir les compétences de chacun, susciter le goût d'entreprendre.

Préparer les internautes et les mobinautes en ce 21e siècle

Un partage d'intelligence, de créativité et de sagesse pour ré-enchanter le monde !
"Une véritable fenêtre sur le savoir permettant d'enrichir nos connaissances"

projet architectural majeur du 21ème siècle


  RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE

 ArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gif

 Disposer d'un support institutionnel prestigieux

FranceWeb permet d'enseigner les bases du numérique à des millions de personnes, leur fournissant les outils et les compétences qui permettent aux utilisateurs du Web de devenir des acteurs de celui-ci.

VOIR ET ETRE VU ! > Pour Vous et avec Vous!

Le Web que nous voulons>THE WEB WE WANT

 Le saviez-vous ? FranceWeb existe grâce à une communauté internationale de  bénévoles, ouverte à tous.

FranceWeb se base sur le principe que la sécurité et la vie privée sont fondamentales et ne peuvent pas être considérées comme optionnelles.

Connecter, Trouver, Lire..

   3ARWD1.GIFFranceWeb,e-GlobalNetWork®
  La marque  FranceWeb,e-GlobalNetWork®   confirment leur position de leader de l'information généraliste. 

     STEFAN RADUCANU.JPGStefan de France >>>du génie qui a changé le monde

Stefan laisse toute une série de marques, à commencer par le numéro un mondial, Samsung, utiliser gratuitement NEWS CENTER sur leurs appareils mobiles, éventuellement en personnalisant le logiciel.

 Ma sélection avec FranceWeb,

 Le n°1 de la collaboration en ligne

 10 Sites FranceWeb, Portails et outils de collaboration

 Plates-formes collaboratives pour nourrir la connaissance, la productivité et l'innovation au service des métiers, du business, de l'innovation, de l'efficacité collective et de la transformation des entreprises

 FranceWeb,e-GlobalNetWork®


Increase your traffic. We have the best web french sites on our network all ready and waiting to freely advertise your website or product.

  Les pépites françaises de l'Internet>Les blogs les plus lus

Poissy

Yvelines

Ile-de-France

France

Entreprises

Business

Bonheur

World

Web

Web Gallery

  Gratuitement FRANCE WEB fournit une base d’information partagée et propose un socle commun de connaissances pour tous les internautes...
ArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gifArrowDownRed.gif

  ILS SONT FRANCE WEB ASSO, ILS SONT LE WHO'S WHO

3ARWD1.GIFMADELEINE.JPGSTEFAN RADUCANU.JPG

 

Madeleine et Stefan Raducanu

 

Chercheurs  FranceWeb, vous conseillent :

 3ARWD1.GIFFranceWeb,e-GlobalNetWork®

 « Un petit pas pour l'humanité dans la mondialisation  »

 Communication, Exposants , Partenaires

C'est la révolution des contenus

Un grand service pour l'humain, l'organisation, la vie.. gratuit et universel avec


Les 10 Sites FranceWeb, Portails et outils de collaboration

       Plates-formes collaboratives pour nourrir la connaissance, la productivité et l'innovation

 Faire parler de soi est vital pour une entreprise, une collectivité locale ou une association quelle que soit sa taille.

Poissy

Yvelines

Ile-de-France

France

Entreprises

Business

Bonheur

World

Web

Web Gallery

 Connecter, Trouver, Lire, l'efficacité à vos côtés.

 3ARWD1.GIFMadeleine et Stefan Raducanu présentent FranceWeb,e-GlobalNetWork®>> La société du savoir et de la connaissance>>On trouve une atmosphère de changement et d’innovation permanente>>Tous, entrepreneurs de la connaissance>> la communication tous-tous .C'est la voie de l'efficacité et du progress.

Gratuitement FRANCE WEB fournit une base d’information partagée et propose un socle commun de connaissances pour tous les internautes...

The Conquest of Happiness

The Conquest of Happiness is Bertrand Russell's recipe for good living. First published in 1930, it pre-dates the current obsession with self-help by decades. Leading the reader step by step through the causes of unhappiness and the personal choices, compromises and sacrifices that (may) lead to the final, affirmative conclusion of 'The Happy Man', this is popular philosop...more
The Impact of Science on Society - B. Russell

Man and Superman

We’re helping to build a better working world

LOCAL - REGIONAL NATIONAL INTERNATIONAL

Avec le n°1 mondial de la collaboration en ligne : CONNECTEZ-VOUS AU MONDE.

Créateur des espaces de travail collaboratif , assurant la communication des exposants et partenaires, FranceWeb illustre la volonté du réseau.

 

Produire de l’intelligence collective au bénéfice de l’économie sociale et de la vie associative et impulser les changement nécessaires par l’évolution de notre société.

« Avec cette grande campagne, nous souhaitons donner un coup de projecteur sur les aspects positifs de notre vie quotidienne en donnant vie à l’optimisme et au bonheur, des valeurs auxquelles FranceWeb aspire depuis 15 ans. Nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons encourager les lecteurs à croire en de meilleurs lendemains. Là est toute la promesse de cette nouvelle campagne. Cette signature sera récurrente tout au long de l’année 2014 » rappelle Stefan Raducanu, Président  FranceWeb.

Construisons ensemble la société en réseau

Tous, entrepreneurs de la connaissance

3ARWD1.GIF la communication tous-tous dans l'économie du savoir et de la connaissance

 
Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu